جعبه پیتزا

جعبه پیتزا مربعی
ویژه

جعبه پیتزا مربعی

 • جنس : مقوای بهداشتی دوبلکس با مهر استاندارد
 • چاپ : افست و سیلک
 • تیراژ : 2000عدد به بالا
ادامه مطلب...
ویژه

جعبه پیتزا دو تکه

 • جنس : مقوای بهداشتی دوبلکس با مهر استاندارد
 • چاپ : افست و سیلک
 • تیراژ : 2500عدد به بالا
ادامه مطلب...

جعبه پیتزا مستطیلی دو تکه (پیده)

 • جنس : مقوای بهداشتی دوبلکس با مهر استاندارد
 • چاپ : افست و سیلک
 • تیراژ : 2500عدد به بالا
ادامه مطلب...
ویژه

جعبه پیتزا 6 ضلعی

 • جنس : مقوای بهداشتی دوبلکس با مهر استاندارد
 • چاپ : افست
 • تیراژ : 2500عدد به بالا
ادامه مطلب...
جعبه پیتزا پنجره ای
ویژه

جعبه پیتزا پنجره ای

 • جنس : مقوای بهداشتی دوبلکس با مهر استاندارد
 • چاپ : افست و سیلک
 • تیراژ : 2500عدد به بالا
ادامه مطلب...
جعبه پیتزا مثلثی
ویژه

جعبه پیتزا مثلثی

 • جنس : مقوای بهداشتی دوبلکس با مهر استاندارد
 • چاپ : افست و سیلک
 • تیراژ : 2500عدد به بالا
ادامه مطلب...
جعبه پیتزا دسته دار

جعبه پیتزا دسته دار

 • جنس : مقوای بهداشتی دوبلکس با مهر استاندارد
 • چاپ : افست و سیلک
 • تیراژ : 2000عدد به بالا
ادامه مطلب...