نوع کاغذ مورد استفاده : لیبل پشت چسبدار

 نوع چاپ: افست 4 رنگ

ابعاد و طرح  دلخواه شما

قابلیت تولید با ابعاد و طرح و لوگوی اختصاصی شما

بدون هزینه قالب و با طراحی رایگان